APA ITU KUMPULAN MENINGKAT MUTU KERJA (KMK) ?

Sekumpulan kecil pekerja daripada unit kerja yang sama, bermesyuarat secara tetap(regular) untuk mengenalpasti, memilih, menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja, dan mengemukakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan, dan mereka melaksanakan keputusan setelah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Balik ke menu