Maklumat Meningkat Mutu Kerja (KMK)

APA ITU KMK

APA ITU MUTU KERJA

APAKAH OBJEKTIF KMK

APAKAH FALSAFAH KMK

APA ITU MASALAH

MASALAH-MASALAH YANG TIDAK BOLEH DIBINCANGKAN

APAKAH PROSES KMK

SIAPAKAH YANG BOLEH MENGENALPASTI MASALAH SELAIN DARIPADA AHLI

APAKAH TEKNIK-TENIK ASAS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

APA ITU PERCAMBAHAN FIKIRAN

PRINSIP-PRINSIP ASAS PERCAMBAHAN FIKIRAN

BILAKAH TEKNIK PERCAMBAHAN FIKIRAN DIGUNAKAN

APA ITU ANALISA PROSES

APA ITU ANALISA SEBAB AKIBAT

APAKAH PANDUAN YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENGENALPASTI SEBAB-SEBAB

ADAKAH DATA DIPERLUKAN DAN BAGAIMANA CARA MENGUMPULKANNYA

BAGAIMANA DATA DIPERSEMBAHKAN

APAKAH KEPENTINGAN ANALISA PARETO

APAKAH TEKNIK PENILAIAN YANG BOLEH DIGUNAKAN

BAGAIMANA SUMBANGAN KUMPULAN DIHARGAI

ADAKAH PROGRAM KMK MEMERLUKAN STRUKTUR

SIAPAKAH AHLI-AHLI JAWATANKUASA PEMANDU

APAKAH PERANAN JAWATANKUASA PEMANDU

BERAPAKAH JENIS JAWATANKUASA PEMANDU

SIAPAKAH FASILITATOR KMK

SIAPAKAH BOLEH MENJADI FASILITATOR KMK

APAKAH PERANAN FASILITATOR KMK

APAKAH JENIS LATIHAN YANG DIPERLUKAN OLEH FASILITATOR

APAKAH KUALITI YANG PERLU ADA PADA KETUA KUMPULAN

APAKAH PERANAN KETUA KUMPULAN

APAKAH FAEDAH-FAEDAH YANG BOLEH DIDAPATI DARI PERLAKSANAAN KMK

BAGAIMANA MELAKSANAKAN KMK DALAM ORGANISASI

BAGAIMANA KEMPEN GALAKAN DIADAKAN

APAKAH FAKTOR YANG BOLEH MENGGAGALKAN PERLAKSANAAN KMK

APAKAH FAKTOR YANG BOLEH MENJAYAKAN PERLAKSANAAN KMK

PROSES KMK

Balik ke menu


projek KMK 95